eCO2

Dzień dobry,

Miło mi powitać Państwa na stronie internetowej naszej Jednostki certyfikującej eCO2 sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Działalność rozpoczęliśmy w dniu 12.04.2023 r. wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001030518, Nasz numer identyfikacji podatkowej NIP to 7393982534, a numer rejestracyjny REGON to 525023813.

Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 240 uzyskaliśmy w dniu 24.11.2023 roku, spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin otrzymaliśmy decyzją Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (DORiN.7140.12.1.2023) z dnia 14.12.2023 roku.

Jesteśmy w toku finalizacji uzyskiwania kolejnych upoważnień w zakresie systemów produkcji rolniczej, przetwórstwa oraz w zakresie metodyk produkcji związanych z ochroną środowiska.

Zespół nasz tworzą pracownicy posiadający duże doświadczenie oraz wiedzę w zakresie produkcji i obrotu artykułami rolno-spożywczymi oraz tworzenia i funkcjonowania systemów jakości żywności. Ważnymi członkami zespołu są młodzi absolwenci uczelni rolniczych, którzy korzystając z wiedzy i doświadczenia starszych kolegów, mogą kroczyć swoimi ścieżkami kariery zawodowej. Wszyscy pracownicy dbają o to, by prowadzona przez nas certyfikacja była oparta o zasadę obiektywności, przez co rozumiemy dbałość o brak konfliktów interesów lub rozwiązywanie ich w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na późniejsze nasze działania. Wykonujemy swoje zadania w sposób niezależny, bez uprzedzeń i negatywnego nastawienia. Szczególną uwagę zwracamy na neutralność, rzetelność i otwartość, co pozwala nam na zachowanie wyważonego podejścia do dowodów i zapisów zebranych w toku procesu certyfikacji. Świadczymy usługi dla wszystkich Klientów, stosując niedyskryminujące polityki oraz procedury, w oparciu o które działamy.

Pragnę zapewnić, że wszystkie nasze działania oparte są na zasadach poufności i bezstronności, dbałości o wykonywanie procesu certyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących zarządzania danymi osobowymi naszych Klientów. Zasady te zostały opisane w Polityce Jakości spółki oraz Deklaracji Prezesa – z tymi dokumentami możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Celem naszych działań jest:

  • pozytywna opinia, zadowolenie ze współpracy oraz zaufanie naszych Klientów,
  • satysfakcja naszych pracowników,
  • ułatwianie wzajemnej komunikacji Klienta z Jednostką certyfikującą, poprzez wdrażanie nowoczesnych metod,
  • dbałość o utrzymanie najwyższych kwalifikacji wszystkich naszych pracowników,
  • dywersyfikowanie działalności Jednostki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa finansowego i organizacyjnego,
  • maksymalne ograniczenie niepożądanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji.

Zapraszam Wszystkich do współpracy z nami w zakresie certyfikacji działalności prowadzonej przez Państwa. Mile powitamy również osoby, które zdecydują się na podjęcie pracy w naszym zespole.

Z poważaniem

Andrzej Czubała
Prezes Zarządu

Polityka jakości i Deklaracja prezesa

AKTUALNOŚCI:

WAŻNE LINKI